Reklamace

Jak reklamovat ? 

V první řadě nás prosím o Vašem úmyslu vznést reklamaci prosím informujte. Může se stát, že závadu společnými silami vyřešíme bez toho, aniž by bylo nutné vyplňovat reklamační formulář.

V případě, že je reklamace opravdu nezbytná, máte na výběr z následujících možností:

  • Osobně na prodejně - přineste zboží včetně všech jeho komponent a součástí s daňovým dokladem a záručním listem na naši prodejnu. Společně reklamaci posoudíme a sepíšeme reklamační protokol.
  • Poštou - kompletní zboží včetně všech jeho součástí zasílejte na adresu: Veloservis s.r.o., Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod  včetně daňového dokladu, záručního listu a vyplněného reklamačního formuláře. O podání reklamace vás budeme kontaktovat.

Co se děje po podání reklamace ? 

Po přijetí reklamace od zákazníka vystavíme reklamační protokol, s Vámi uvedenými požadavky reklamace. Poté ve spolupráci s výrobcem posoudíme míru závažnosti problému a stanovíme postup řešení. Na reklamační řízení je ze zákona vyhrazeno 30 dní, ale umíme to i rychleji. O průběhu vaší reklamace se můžete kdykoliv informovat na některém z našich kontaktů.

Musím na reklamaci poslat celé kolo nebo stačí vadný díl ?

Z teoretického hlediska, by stačilo zaslat pouze reklamovaný díl nebo část. Nicméně někteří výrobci jsou v tomto ohledu velmi nekompromisní. Proto se před sepsáním a samotným odesláním reklamace spojte s našimi techniky, kteří Vám poradí jak dále postupovat.